Vážené pacientky, vítejte na stránkach naší gynekologické ambulance.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje komplexní gynekologickou a prenatální péči v celém rozsahu běžné ambulantní péče, odborné poradenství a diagnostiku pomocí nejmodernější lékařské techniky.

Tyto stránky by měly také sloužit ke zlepšení vzájemné spolupráce.

  • Budete zde nacházet informace o novinkách, informace o dovolené.....

Věřím, že internetové stránky budou pro Vás užitečné......


Poskytovatelem této péče je společnost

 MUDr. Martina Nerudová s. r. o.

IČO 29457165

Smluvní zdravotní pojišťovny

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců a bank (207)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Revírní bratrská pokladna (213)


Vážené pacientky,

žádáme Váso dodržení zvýšených hygienických a provozních opatření:

  • po vstupu do ordinace proveďte dezinfekci rukou (ihned za dveřmi připravenou dezinfekcí)
  • noste i nadále ochranu úst a nosu
  • dodržujte dstatečné rozestupy.

Dovolená :
 
MUDr. Martina Nerudová: 

     13. 4. - 22. 4. 2022